Forteiland Pampus

Forteiland Pampus is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft de culturele ANBI status (algemeen nut beogende instelling). De organisatie kent een kleine staf en werkt daarnaast met zo’n 75 vrijwilligers. Pampus wordt aangestuurd door een directie die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Pampus werd in 1986 van de ondergang gered door zeven Muiders, de Pampus-Pioniers. In 1990 verwierven zij het eiland en brachten het onder in een stichting. De functie van Stichting Forteiland Pampus is het behoud van het monumentale eiland en de openstelling daarvan voor bezoekers.

http://www.pampus.nl