FabLab Bergen op Zoom

Missie
een Fablab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen.

Toegang
Iedereen mag het Fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het Fablab delen met anderen.

Kennis
In het Fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen.

Verantwoordelijkheid
Je bent verantwoordelijk voor:
veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines
opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof
bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten

Geheimhouding
Alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een Fablab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden.

Commercie
Commercieel gebruik van het Fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het Fablab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.

https://www.fablabboz.nl/

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.