ESA ESTEC

ESA is de Europese ruimtevaartorganisatie, de afkorting staat voor European Space Agency. ESA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ruimtevaart in Europa. Daarnaast zorgt ESA ervoor dat via ruimtevaart nieuwe diensten en producten beschikbaar komen voor de inwoners van Europa.

ESA heeft 22 lidstaten. Door de -financiële en intellectuele – krachten van de lidstaten te bundelen, kan Europa ruimtevaartprogramma’s en activiteiten uitvoeren waartoe de lidstaten afzonderlijk niet in staat zouden zijn.

ESA heeft locaties in verschillende Europese landen. Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) is de grootste locatie en het technisch hart van ESA. Deze kraamkamer van Europese ruimtevaartactiviteiten is gevestigd in Noordwijk, Nederland.

http://www.esa.int/opendag2017

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.