Erasmus MC

Het Erasmus MC is het universitair medisch centrum in Rotterdam, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland.

Het hele spectrum van de geneeskunde komt hier samen. De Erasmus MC-organisatie onderscheidt wel twee submerken: Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en Erasmus MC Kanker Instituut. Beide organisatieonderdelen staan voor gespecialiseerde terreinen met een eigen bekendheid in de universitaire gezondheidszorg.

https://www.erasmusmc.nl/