Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER)

Bij DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research, werken we aan een toekomst waarin schone energie ter beschikking komt voor iedereen. Ons klimaat verandert door de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd blijft de wereldbevolking – en daarmee de wereldwijde energievraag – stijgen. De vraag naar duurzame, toepasbare energie-oplossingen is groot. Daarom doen we in ons instituut fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en verbeterde energietechnologie voor de toekomst. Zo helpen we – samen met onze kennispartners en industrie – de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

We verrichten baanbrekend fundamenteel energieonderzoek. Ons onderzoek focust zich op twee grote energiethema’s: 1) onderzoek naar energie uit kernfusie als schone, veilige en duurzame energiebron en 2) onderzoek naar efficiëntere omzetting en opslag van duurzame energie in solar fuels.

Zo werken we samen met de halve wereld aan de machine ITER in Zuid-Frankrijk waarin we de zon proberen na te bootsen. Op die manier kunnen we veilig energie maken door water(stof)deeltjes te laten versmelten. Het omzetten en opslaan van energie, bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit, willen we efficiënter dan in accu’s op kunnen slaan in gassen of vloeistoffen.

We bestaan als onderzoeksinstituut al meer dan een halve eeuw, tot 2012 onder de naam FOM-instituut voor plasmafysica Rijnhuizen. In mei 2015 verhuisden we vanuit Nieuwegein naar een gloednieuw en super duurzaam laboratoriumgebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Daar zetten we ons energieonderzoek voort.

http://www.differ.nl/