Drone Safety Cluster

Het Livinglab heeft als doel om in de regio Eindhoven een expertisecentrum op te richten op het gebied van dronetechnologie en de applicaties die door deze technologie mogelijk worden gemaakt. De ambitie is een leidende positie in de wereld voor de regio Eindhoven als kenniscentrum voor de techniek achter betrouwbare en veilige drones.

EUROPA OM DE HOEK
Het ‘Drone safety cluster’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid). Dit is een Europees innovatieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebevordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.

http://dronesafetycluster.nl/