DotX Control Solutions

DotX Control Solutions

Machines worden steeds verder geautomatiseerd. Zo worden fabrieken door steeds minder mensen bemand. Toch is het niet zo, dat er niks meer te doen valt aan een geautomatiseerde machine. Optimalisatie van de automatisering van een machine kan ervoor zorgen dat die machine veel beter presteert. DotX voert dat werk uit, met een een gespecialiseerde wetenschappelijk kennis (van de ‘regeltechniek’) en aanpak.

Onze visie (van DotX) is dat ons werk op-zichzelf ook weer moet worden geautomatiseerd, zodat wij ons eigen werk verder kunnen optimaliseren, en zodat ook niet-specialisten ons werk kunnen doen!

Adres
Oudeweg 91
2031CC Haarlem
Nederland

http://www.dotxcontrol.com

DotX Control Solutions
Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.