DotX Control Solutions

Machines worden steeds verder geautomatiseerd. Zo worden fabrieken door steeds minder mensen bemand. Toch is het niet zo, dat er niks meer te doen valt aan een geautomatiseerde machine. Optimalisatie van de automatisering van een machine kan ervoor zorgen dat die machine veel beter presteert. DotX voert dat werk uit, met een een gespecialiseerde wetenschappelijk kennis (van de ‘regeltechniek’) en aanpak.

Onze visie (van DotX) is dat ons werk op-zichzelf ook weer moet worden geautomatiseerd, zodat wij ons eigen werk verder kunnen optimaliseren, en zodat ook niet-specialisten ons werk kunnen doen!

http://www.dotxcontrol.com