Deltares

Bij Deltares werken ruim 800 experts iedere dag aan waterveiligheid voor kusten en riviergebieden, energie uit water en bodem, schoon water, leefbare steden en nog veel meer. Dat doen we wereldwijd maar onze thuisbasis is Nederland. We zorgen er voor dat nieuwe kennis kan worden toegepast dat doen we met onze grote onderzoeksfaciliteiten, laboratoria, software en door dit in het veld te onderzoeken. Kennis is de kern van ons werk, en door kennis (ook internationaal) te delen krijgen we uiteindelijk betere toepassingen.

https://www.deltares.nl/nl/