De Uitvindfabriek

De volgende doelen worden gerealiseerd:
• Besef belang techniek en innovatie als pijlers van de samenleving
• Bewustwording bij jongeren van eigen talenten en interesses
• Meer instroom van leerlingen voor technische en creatieve opleidingen
• Een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Vanwege de grote behoefte aan invulling van Onderzoekend, Ontwerpend en
Ondernemend leren bij het onderwijs in West-Brabant en op basis van het succes van De
Ontdekfabriek in Eindhoven was er groot draagvlak om in Breda een aanverwant initiatief
op te starten. Dat is gebeurd op de locatie van de voormalige FAAM-fabriek in Breda.
Door vestiging van De Uitvindfabriek op deze locatie wordt tevens een impuls gegeven
aan de dynamiek van het gebied ten noordoosten van Breda Centraal Station

Adres
Terheijdenseweg 64
4816AA Breda
Netherlands

https://uitvindfabriek.nl/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.