de nieuwe bibliotheek Almere

h3. Doelstelling, missie, visie

De nieuwe bibliotheek in Almere stelt zich ten doel toegang te geven tot informatie en cultuur aan iedereen door de exploitatie en ontwikkeling van een openbare bibliotheekvoorziening die:

* een voor een ieder bestemde collectie aanbiedt van geschriften, audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en dergelijke die actueel, pluriform en representatief zijn voor het veld van kennis en cultuur;
* toegang biedt tot de collecties en informatiebestanden van andere instellingen;
* de deelname aan activiteiten bevordert die zijn gericht op culturele ontplooiing, algemene ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid;
* een ontmoetingsplaats biedt voor iedereen die zich wil informeren en ontwikkelen.

http://www.denieuwebibliotheek.nl/