De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan:

-Prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa
-Een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer
-Solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen.