De Balie

De Balie is een platform voor een breed publiek en voor alle soorten media. Het is gehuisvest in het voormalige gerechtshof aan het Leidseplein in Amsterdam. In drie zalen vinden dagelijks debatten, seminars, theater- en filmvoorstellingen plaats, gericht op culturele, sociale en politieke kwesties.

Maar De Balie is meer dan een debatcentrum. Onderwerpen worden vanuit zo veel mogelijk invalshoeken bestudeerd en bediscussieerd. Invalshoeken in de zin van vorm (cinema, theater, nieuwe media, etc.) en in de betekenis van inhoud (politiek, cultureel, maatschappelijk, etc.).

Adres
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
Nederland

http://www.debalie.nl

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.