Corona Borealis

Stichting Volkssterrenwacht “Corona Borealis” is in 1977 opgericht. De doelstelling van de Stichting Corona Borealis is tweeledig. Ten eerste: het populariseren van de astronomie voor een breed publiek. Ten tweede: amateur astronomen de gelegenheid geven hun hobby zo goed mogelijk te beoefenen, onder andere door het ter beschikking stellen van apparatuur, door kennisuitwisseling en het organiseren van evenementen.

Adres
Breulylaan 3
6905 DZ Zevenaar
Nederland

http://www.coronaborealis.nl/home.html

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.