De VSC is de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers.