Chemie Park Delfzijl

Het Chemie Park Delfzijl is een sterk geïntegreerde, dynamische en duurzame keten van ondernemingen die elkaars hoogwaardige producten en diensten afnemen en verwerken. Dankzij die sterke, onderlinge klant-leverancier relaties, de ruime beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen en de goede logistieke verbindingen is het Chemie Park uitgegroeid tot een geavanceerde keten van nationaal belang.
De gemeenschappelijke basis ligt in de winning van duurzame grondstoffen, zoals zout en aardgas. Deze grondstoffen worden in hightech processen opgewaardeerd tot chloor, waterstof, loog en groene methanol, die op hun beurt de grond- en hulpstoffen vormen voor tal van toepassingen op het gebied van voeding, farmacie, cosmetica, textiel, papier, coatings, motorolie, wasmiddelen tot en met biobrandstoffen.
Moderne fabrieken van AkzoNobel, BioMCN, Delamine, Delesto, Lubrizol en Teijin Aramid alsmede de hoogwaardige dienstverlening van SGS en Stork bieden een zeer fascinerende wereld van chemie en techniek. Meer dan duizend hoogopgeleide professionals besturen en ondersteunen complexe processen ter waarde van bijna drie miljard euro op een veilige wijze.

https://www.chemieparkdelfzijl.nl/