Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is dé onafhankelijke
informatiebron voor data over de Nederlandse samenleving.
Het CBS verzamelt data en verwerkt deze tot statistische
informatie over maatschappelijke en economische onder-
werpen. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Adres
Postbus
2490 HA Den Haag
Nederland

https://www.cbs.nl/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.