Burgers’ Zoo

Burgers’ Zoo onderscheidt zich van andere dierenparken door zijn ecodisplays, waar grootschalig natuurlijke leefomgevingen zijn nagebouwd waar de bezoeker samen met de natuur en dier onderdeel van uitmaakt.

https://www.burgerszoo.nl/

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.