ARC CBBC

Vergroening van de chemie! Hoe kunnen we ervoor zorgen dat industriele processen waarvan we allemaal afhankeljk zijn duurzaam worden. Onze jonge wetenschappers vinden de chemie opnieuw uit. Het gebruik van biomassa (zoals hout), het (her)gebruik van afval (plastic), energiezuinigere processen en gebruik van renewable energy (zonlicht). Wat komt daarbij kijken en wat zien we ervan terug in ons dagelijks leven? Door te werken aan groene industrie werkt het CBBC aan een duurzamere samenleving.

Adres
Princetonlaan
3584 CB Utrecht
Nederland

https://arc-cbbc.nl/

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.