Open Call Publieksonderzoek 2024

Jaarlijks organiseert Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderszoek. Een onderzoek waar iedereen aan kan deelnemen, jong én oud.

Werk je bij een universiteit, hogeschool of kennisinstelling en heb je een onderzoeksvraag of een idee voor een experiment waarvoor je veel deelnemers nodig hebt? Weekend van de Wetenschap zoekt nieuwe onderzoekvragen en kan daarbij helpen! 

10de jaar landelijk publieksonderzoek

Sinds 2014 organiseert Weekend van de Wetenschap, in samenwerking met onderzoekers, jaarlijks een grootschalig publieksonderzoek. Dat onderzoek richt zich op een breed publiek, van jong tot oud  (van 8 tot 88 jaar). Het publiek krijgt op deze manier de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek Weekend van de Wetenschap is op zoek naar nieuwe onderzoeksvragen die we komende jaren in samenwerking met onderzoekers kunnen uitzetten. De uiteindelijke looptijd van het publiekonderzoek is een jaar, van lancering tot aan het presenteren van de (eerste) resultaten.  

Stuur je onderzoeksvoorstel in

 

Eerdere publieksonderzoeken van Weekend van de Wetenschap 

Weekend van de Wetenschap 

Tijdens het eerste weekend van oktober Weekend van de Wetenschap openen bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-) instellingen en musea hun normaal gesloten deuren. Nieuwsgierige mensen van jong tot oud krijgen op deze manier de unieke kans backstage te gaan in de wereld van wetenschap en technologie. Ruim 100.000 bezoekers hebben in 2022 één van de ruim 270 deelnemende locaties tijdens het Weekend van de Wetenschap bezocht. Kijk hier voor meer feiten en cijfers van de afgelopen editie.