Open Call Publieksonderzoek 2024

Amsterdam, 1 maart 2023.

Jaarlijks organiseert Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderszoek. Een onderzoek waar iedereen aan kan deelnemen, jong én oud.

Dien je onderzoeksplan in

Ieder jaar wordt het publieksonderzoek afgetrapt tijdens Weekend van de Wetenschap en wordt het onderzoek jaarrond gedragen door het team in het werven van respondenten en tussentijdse berichtgeving over de resultaten. Vlak voor de volgende editie worden de definitieve resultaten bekend gemaakt.

Werk je bij een universiteit, hogeschool of kennisinstelling en heb je een onderzoeksvraag of een idee voor een experiment waarvoor je veel deelnemers nodig hebt? Weekend van de Wetenschap zoekt nieuwe onderzoekvragen en kan daarbij helpen!

Deadline voor het indienen van je onderzoeksplan is 15 april 2023.

Lees verder

Laat me niet lachen

Doe mee met het publieksonderzoek 2023