FAQ

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden voor deelnemers van Weekend van de Wetenschap.

Veelgestelde vragen

Q: 1. Hoe meld ik een activiteit voor Weekend van de Wetenschap aan?

Q: 2. Wij organiseren bijna hetzelfde als vorig jaar. Moet ik dit evenement opnieuw invoeren?

Wij besparen je liever onnodig werk. Stuur een e-mail naar [email protected] met daarin de naam van jouw organisatie en de naam van de activiteit (liefst ook link). Wij sturen de activiteit met aanpassingen terug voor een laatste check en plaatsen deze dan op de website.

 

Q: 3. Waarom is er een eindredactie/wie is die eindredactie/waarop wordt mijn activiteit gecontroleerd?

Een eindredactie kijkt alle ingezonden activiteiten na. Deze eindredactie bestaat uit redacteurs van Weekend van de Wetenschap. Zij checken de teksten op taal, volledigheid en duidelijkheid. Daarnaast controleren zij of alle velden op de juiste manier zijn ingevuld, of het beeldrecht klopt en zorgen zij dat het mooi is opgemaakt.

Q: 4. Waarom duurt het zo lang voordat mijn activiteit online staat?

Het kan zijn dat de eindredactie nog niet aan jouw activiteit is toegekomen. Soms sturen veel deelnemers tegelijk activiteiten in. De redactie wil graag iedereen evenveel aandacht en kwaliteit leveren, waardoor het soms langer kan duren voordat jouw activiteit op de website staat.

Indien er nog aanpassingen nodig zijn, zal de eindredactie jouw activiteit terugsturen. Vaak heeft dit te maken met een vraag over de activiteit of is er een aanvulling nodig.

Q: 5. Mijn activiteit is teruggestuurd door de eindredactie. Wat moet ik doen?

Het komt soms voor dat er onduidelijkheden zijn in je activiteit. Dit verschilt per keer. Je ontvangt een e-mail als jouw activiteit is teruggestuurd voor een aanpassing. Hierin geeft de eindredactie ook aan wat je nog moet aanpassen of waar vragen over zijn. Je kunt gelijk de activiteit aanpassen en opnieuw naar de eindredactie sturen.

Q: 6. Waarom is de titel van mijn activiteit aangepast?

Hiervoor kunnen twee redenen zijn. De eerste reden is dat de titel die je aan de activiteit gegeven hebt niet duidelijk zegt wat het is of in het verkeerde veld is ingevuld. De eindredactie past dit naar eigen inzicht aan en doet hierbij haar best om de titel zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De tweede reden is iets technischer. Er staan heel veel activiteiten op de website van Weekend van de Wetenschap. Soms hebben meerdere activiteiten dezelfde titel, dit kan voor verwarring zorgen. Het systeem van de website plaatst automatisch een lange code achter de titel. Dit is minder vindbaar door zoekmachines en lastiger te delen op o.a. sociale media. Ook hierbij doet de eindredactie haar uiterste best om een vergelijkbare titel mee te geven die jouw activiteit recht doet.

Q: 7. Ik heb een activiteit ingestuurd maar het programma is iets veranderd. Hoe kan ik dit aanpassen?

Stuur even een e-mail naar [email protected] met de naam van de activiteit en de aanpassingen die je wil doen.

Q: 8. Ik heb een opmerking gekregen over de credits van een ingestuurde foto. Wat moet ik hiermee?

De redactie van Weekend van de Wetenschap let heel scherp op de juiste notatie van credits bij afbeeldingen en juiste toepassing van beeldrecht. Zorg er daarom altijd voor dat jouw organisatie de rechten voor een foto bezit of dat je afbeelding rechtenvrij is. Vermeld altijd de fotograaf en bron van de foto, ook al is die in opdracht van jouw organisatie gemaakt. Indien je een foto van internet haalt, zet daar altijd de URL bij waar je deze foto gevonden hebt. Dit maakt het voor de redactie makkelijker om de rechten van jouw foto te achterhalen.

Boetes voor foutief gebruik van afbeeldingen zijn niet mals. Daarom controleren wij extra scherp op juist gebruik van beeldrecht. Bij onduidelijkheden sturen wij daarom activiteiten terug met de vraag om de rechten goed te controleren of een URL in te vullen. Als vervolgens blijkt dat het beeldrecht niet gedekt is, sturen wij eventuele boetes door naar de indienende organisatie.

Q: 9. Waarom moet ik al die velden invullen?

Wij willen er voor zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers jouw activiteit(en) bezoeken. Het is dus van belang dat zij op de website van Weekend van de Wetenschap gemakkelijk alle informatie bij elkaar kunnen vinden. Hoe makkelijker de bezoeker het kan vinden, hoe sneller zij beslissen bij jouw organisatie langs te gaan.

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.