Comité van aanbeveling

Weekend van de Wetenschap hecht veel waarde aan haar comité van aanbeveling, dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de wetenschap en technologie die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van Weekend van de Wetenschap kunnen vergroten.

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.