Comité van aanbeveling

Weekend van de Wetenschap hecht veel waarde aan haar comité van aanbeveling, dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de wetenschap en technologie die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van Weekend van de Wetenschap kunnen vergroten.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.