Resultaten publieksonderzoeken

Jaarlijks organiseert het Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. Een onderzoek waar iedereen aan kan deelnemen, jong én oud. Je kunt op deze manier meedoen en bijdragen aan echt wetenschappelijk onderzoek. Doe mee aan het actuele publieksonderzoek ‘Jouw buurt, Jouw data’ en lees hieronder de resultaten van de onderzoeken van de afgelopen jaren.

2017 - Navigeren kun je leren

Een grote groep mensen ondervindt in hun dagelijks leven problemen met navigeren. Zij raken voortdurend de weg kwijt en kunnen dus simpele activiteiten als een boodschap doen of even op bezoek gaan niet meer zomaar uitvoeren. Zij zijn afhankelijk van hulp van anderen. Ook kan verdwalen een indicatie zijn voor beginnende dementie. Om een goede behandeling te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om te weten hoe mensen de weg vinden en vooral hoe het kan dat de ene persoon continu verdwaalt en de ander een wandelend kompas lijkt te zijn.

Resultaten Universiteit Leiden heeft in oktober 2017 het publieksonderzoek ‘Navigeren kun je leren’ gelanceerd in samenwerking met Weekend van de Wetenschap. Ineke van der Ham maakt het haar missie om patiënten met navigatieproblemen te helpen. Met behulp van de 8000 respondenten heeft Ineke van der Ham aangetoond dat niet het geslacht, maar het ouder worden grote invloed heeft op ons navigatievermogen. Hiermee wordt onder meer korte metten gemaakt met de aanname dat mannen beter kunnen navigeren dan vrouwen, al denken ze zelf van wel. De resultaten van het onderzoek vind je hier.

Zie ik spoken?

2016 - Zie ik spoken?

Zie ik spoken?

Is hallucineren een kwestie van razendsnel waarnemen? Je denkt iemand te zien langslopen, maar het blijkt een tak die in de wind waait. Of je meent dat er iemand je naam noemt, maar er is helemaal niemand in de buurt. Hoe kan dat nou? Heeft je snelheid van waarnemen hiermee te maken? Je neemt waar met je zintuigen: ogen, oren, huid, neus en mond, maar vooral ook met je hersenen. Betekent razendsnel waarnemen een grotere kans op een vergissing van je brein, oftewel: een hallucinatie?

Resultaten In oktober 2016 lanceerden we samen met het UMC Utrecht Hersencentrum het wetenschappelijk onderzoek naar hallucinaties Zie ik spoken? In totaal hebben 10.867 mensen in de leeftijd van 5 tot 93 jaar meegedaan aan het onderzoek. De eerste resultaten van het onderzoek zijn nu bekend, en bevestigen de vermoedens van de onderzoekers dat een hallucinatie een kwestie is van een snelle waarneming. De resultaten vind je hier. Daarnaast is er ook een paper geschreven over het onderzoek door Janna de Boer.

 

2015 - Zicht op licht

Veel mensen hebben ’s nachts moeite om te zien en om in het donker goed te functioneren. Dit geldt niet alleen voor ouderen of mensen met een oogziekte; zo vermijdt een derde van de gezonde mensen in Nederland autorijden in het donker en heeft meer dan de helft moeite met wandelen en fietsen op niet verlichte buitenwegen. Daarom onderzoeken wetenschappers van het UMCG in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap hoe het gesteld is met de hoeveelheid licht op straat en de ervaring hiervan door het grote publiek.

Resultaten Met de gegevens van de ruim 5000 metingen hebben de onderzoekers, onder leiding van UMCG-onderzoeker Ronald Bierings, in 2015 nachtelijk Nederland in kaart gebracht. Meer over deze gegevens vind je hier.

 

2014 - Zijn linkshandigen creatiever?

In alle menselijke populaties is er altijd een minderheid die linkshandig is. Er wordt vaak aangenomen dat dit verschil in handvoorkeur ook andere eigenschappen weerspiegelt maar welke zijn dat dan? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap mythes en aannames over links- en rechtshandigen onderzocht. Linkshandigen zouden meer gezondheidsproblemen hebben (waardoor zij in de loop van de evolutie de minderheid zijn geworden), maar creatiever en beter in gevechten zijn (waardoor linkshandigheid in de loop van de evolutie toch is blijven bestaan).

Resultaten In 2014 trok het onderzoek van de RUG naar de mythes rondom links- en rechtshandigheid ruim 30.000 deelnemers van 5 tot 95 jaar. De verrassende uitkomst: deze mythes worden níét bevestigd. Het onderzoek levert daarbij een aantal nieuwe inzichten op. Deze vind je hier.

Initiatiefnemer
Sponsors
Mediapartners
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen.