Publieksonderzoek

Jaarlijks organiseert Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. In 2018 is het onderzoek ‘Jouw buurt – Jouw data’.

Waarom dit onderzoek?

Onze wereld wordt steeds meer gestuurd door digitale technologieën en grote datastromen. Vaak weten we weinig van deze ontwikkeling, hoewel dit bijvoorbeeld invloed heeft op onze privacy. Weet jij bijvoorbeeld wanneer je persoonlijke gegevens afgeeft? En waarvoor deze gegevens worden gebruikt? En wat vind je daar eigenlijk van? Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities wil deze vragen beantwoorden met het landelijke publieksonderzoek van Weekend van de Wetenschap.

Omdat het belangrijk is om Nederlanders met deze ontwikkelingen te confronteren en ze hier over te informeren, hebben de onderzoekers de online game ‘Jouw buurt, jouw data’ ontwikkeld. Met deze game willen ze in kaart brengen hoe Nederlanders zich verhouden tegenover het delen van persoonlijke gegevens in hun leefomgeving.

Draag jouw steentje bij aan het onderzoek en speel de game online!

Speel de game!

Centre for BOLD Cities

Het Centre for BOLD Cities, een samenwerking tussen Universiteit Leiden, TUDelft en Erasmus Universiteit Rotterdam is een wetenschapsnetwerk dat onderzoeks- en publieksprojecten ontwikkelt rondom het thema ‘digitale stad en samenleving’. Het perspectief van de burger en bestuur in de (slimme) stad staat centraal in deze onderzoeken en activiteiten. Voor elk project wordt een team samengesteld dat bestaat uit onderzoekers uit verschillende afdelingen en faculteiten van de drie samenwerkende universiteiten. Het vergroten van databewustzijn staat hoog op de agenda van het Centre.

Onder leiding van Liesbet van Zoonen werken Els Leclercq, Emiel Rijshouwer en Luuk Schokker samen aan dit onderzoek. Zij onderzoeken het gebruik van digitale gegevens (data) in de stad en vragen die daarbij komen kijken. Op welke plekken in de stad worden eigen gegevens over mensen verzameld? En wat betekent dit voor bewoners en bezoekers?

Nieuwsgierig naar de vorige publieksonderzoeken?

De afgelopen jaren heeft Weekend van de Wetenschap meerdere publieksonderzoeken gehouden. Deze onderzoeken en de resultaten hiervan zijn te vinden via de onderstaande button!

Naar de publieksonderzoeken
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.