Publieksonderzoek

Jaarlijks organiseert Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. In 2017 was dat het onderzoek Navigeren kun je leren.

Waarom dit onderzoek?

Een grote groep mensen ondervindt in hun dagelijks leven problemen met navigeren. Zij raken voortdurend de weg kwijt en kunnen dus simpele activiteiten als een boodschap doen of even op bezoek gaan niet meer zomaar uitvoeren. Zij zijn afhankelijk van hulp van anderen. Ook kan verdwalen een indicatie zijn voor beginnende dementie. Er bestaat nog geen behandeling voor dit probleem. Daar willen de onderzoekers van Universiteit Leiden graag verandering in brengen.

Om een goede behandeling te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om te weten hoe mensen de weg vinden en vooral hoe het kan dat de ene persoon continu verdwaalt en de ander een wandelend kompas lijkt te zijn.

Dr. Ineke van der Ham

Onder leiding van neuropsycholoog Ineke van der Ham, onderzocht Universiteit Leiden in samenwerking met Weekend van de Wetenschap hoe mensen navigeren en wat factoren als leeftijd en geslacht met de prestatie van mensen op de navigatieopdrachten doen.

Bijna 1 op de 3 mensen met een hersenbeschadiging heeft veel moeite met de weg vinden. Voor mensen met dementie is verdwalen een groot probleem en toch bestaat er nog geen succesvolle therapie. Om een goede behandeling te geven is het belangrijk om te weten hoe mensen de weg vinden, en vooral hoe het kan dat de ene persoon weleens verdwaalt en de ander een wandelend kompas lijkt te zijn.

“Toen ik voor het eerst een patiënt ontmoette met heftige verdwaalklachten, fascineerde haar verhaal me zo: de impact hiervan op haar leven was enorm. Toen ik erachter kwam dat we nog helemaal geen middelen hebben om dit soort klachten te behandelen, wist ik ‘Dat wil ik gaan veranderen’. Sindsdien hebben we veel experimenten gedaan naar navigeren en verdwalen.”

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.