Publieksonderzoek

Op zoek naar een groot aantal respondenten voor jouw onderzoek? Weekend van de Wetenschap helpt!

Werk je bij een universiteit of kennisinstelling en heb je een onderzoeksvraag of een idee voor een experiment waarvoor je veel respondenten of proefpersonen nodig hebt? Weekend van de Wetenschap zoekt nieuwe onderzoeksideeën en kan jou helpen!

Download de info.

Landelijk publieksonderzoek 2018

Jaarlijks organiseert Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. Een onderzoek dat geschikt is voor alle Nederlanders, van alle leeftijden (van 8 tot 88 jaar). Het publiek krijgt op deze manier de mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek door het leveren van data op een wetenschappelijke vraag.

Eerdere publieksonderzoeken

Onderzoeksvraag 2017 (inmiddels >5.600 respondenten): Hoe leert men navigeren?
Onderzoeksvraag 2016 (>10.000 respondenten): Welke invloed heeft de snelheid van waarnemen op het ervaren van hallucinaties?
Onderzoeksvraag 2015 (>5.000 metingen): Hoe donker is het ’s nachts in Nederland en wie heeft dan moeite met zien?
Onderzoeksvraag 2014 (>25.000 respondenten): Zijn linkshandigen creatiever dan rechtshandigen?

Is jouw onderzoek hét onderzoek van 2018?

Kun je het onderstaande onderschrijven? Dien dan vooral een onderzoeksvoorstel in.

Mijn onderzoek:

 • spreekt een brede groep mensen aan – jong en oud, mannen en vrouwen. Het onderzoek richt zich dus niet op een selecte groep mensen die een bepaalde dienst gebruikt/eigenschap bezit of anderszins een subgroep vormt van de Nederlandse maatschappij. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek.
 • is aansprekend. Het Nederlandse publiek kan zich met het onderwerp en de vraag van mijn onderzoek identificeren en het betrekken op de eigen belevingswereld.
 • is volledig Nederlandstalig van opzet.
 • is gemakkelijk online uit te voeren voor de respondent/proefpersoon. Zo is het op alle gangbare computers uit te voeren, alsook ook op diverse devices als smartphones en tablets (te downloaden app is niet wenselijk).
 • is geschikt voor onderzoek/metingen op locatie (i.v.m. vertaling naar activiteit tijdens Weekend van de
  Wetenschap).
 • is geschikt om binnen één jaar met de beschikbare data een analyse te kunnen doen, zodat invseptember 2019 de eerste resultaten bekendgemaakt kunnen worden.

De respondent/proefpersoon:

 • kan in een relatief kort tijdsbestek (bijv. ±10 min) deelnemen aan het onderzoek.
 • kan met eenmalige deelname voldoende informatie aanleveren t.b.v. de beoogde data.
 • krijgt direct na afronding van het onderzoek feedback op zijn/haar persoonlijke resultaten.

Mijn onderzoeksgroep:

 • kan eventuele vooronderzoeken afronden in maart 2018.
 • kan vanaf april in samenwerking met Weekend van de Wetenschap werken aan de lancering in september/oktober.
 • is bereid om vanaf de lancering, tijdens Weekend van de Wetenschap en de daaropvolgende maanden activiteiten te ondernemen die de landelijke aandacht voor het onderzoek ondersteunen en daarbij de media te woord te staan.
 • realiseert zich dat er omwille van de landelijke communicatie keuzes gemaakt moeten worden die in het belang zijn van Weekend van de Wetenschap.

Wat mag je van Weekend van de Wetenschap verwachten?

Weekend van de Wetenschap zet haar perscontacten in om aandacht te genereren voor het onderzoek en roept zoveel mogelijk mensen op om deel te nemen vanaf de lancering, tijdens Weekend van de Wetenschap en in de maanden daarna. Daarnaast zal ook de directe achterban via social media, nieuwsbrieven en de daarvoor bestemde activiteiten – live – in Weekend van de Wetenschap worden opgeroepen om deel te nemen. Daarbij spelen ook de samenwerkingspartners en mediapartners een rol.

Er zijn geen geldelijke middelen beschikbaar om het onderzoek te bekostigen. De koppeling van jouw onderzoek aan het Weekend van de Wetenschap kan echter een extra stimulans vormen voor potentiële sponsors van jouw onderzoek. Weekend van de Wetenschap geeft geen garanties af voor aantallen respondenten/proefpersonen.

Dien je onderzoeksvraag en -plan in!

Wil jij dat jouw onderzoek landelijk onder de aandacht gebracht wordt? Mail dan je onderzoeksvraag én onderzoeksplan (beiden Nederlandstalig) op maximaal twee A4-pagina’s vóór 9 februari 2018 naar info @ weekendvandewetenschap.nl o.v.v. ‘Voorstel Publieksonderzoek’. Vermeld in je onderzoeksplan minimaal de volgende punten:

 • Inleiding in het onderwerp. Waarom is dit onderzoek nodig? Wat is de vraag die beantwoord moet worden?
 • Welke methode van testen heb je voor ogen? Moeten bepaalde methoden nog ontwikkeld worden? Zo ja, geef dit aan.
 • Geef aan hoe lang een respondent ongeveer met het onderzoek bezig is.
 • Welke feedback krijgt de respondent en in welke vorm?
 • Welke planning zie je voor je, waardoor het onderzoek eind september 2018 gelanceerd kan worden?
 • Hoeveel respondenten heb je minimaal nodig?
 • Graag ontvangen we een Nederlandstalig voorstel, in de vorm van een PDF-bestand – maximaal 2 A4.

Tijdslijn

Benieuwd naar de planning? Zie Open Call.

Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.