Credits: Canva

Neem je eigen monster mee

Neem een ​​voorwerp (bijvoorbeeld een insect of een deel van een plant) van maximaal 1½ cm mee om onder een microscoop te bekijken. Heb je een monster of een schoonheid meegenomen? *** Bring an object (for example, an insect or part of a plant) of a maximum of 1 ½ cm to look at under a microscope. Did you bring a monster or a beauty?

Naar de website

Datum en tijd

Zaterdag, 1 oktober 2022
Van 10.00 tot 15.00

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.