Credits: Canva

Kleur de waterkringloop

Regen, rivieren, verdamping: kom meer te weten over de waterkringloop door hem in te kleuren! Goed te doen voor zeer jonge wetenschappers in de dop. *** Rain, rivers, evaporation. Find out more about the hydrological cycle as you colour it. Doable for very young budding scientists.

Naar de website

Datum en tijd

Zaterdag, 1 oktober 2022
Van 10.00 tot 15.00

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.