Credits: CBS

Op zoek naar data met Daan

Samen met Daan ga je op zoek naar data. Je maakt kennis met het CBS, data verzameling en statistieken en nepnieuws. In iedere video word je meegenomen door de drie stappen van het statistisch proces: data verzamelen, verwerken en verspreiden. Daarna kun je zelf het voortouw nemen door Daan te helpen de werkbladen in te vullen. Klik op de link om aan de slag te gaan. Het CBS wenst jou veel plezier in het Weekend van de Wetenschap.

Naar de website

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.