Mini college | BE SAFE natuurlijke kustbescherming

Extreme weersomstandigheden resulteren in steeds meer wateroverlast voor inwoners van kustgebieden, wat op het moment zichtbaar is in het zuiden van de Verenigde Staten. In het onderzoeksproject BE SAFE, uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit Twente, TU Delft en het mariene onderzoeksinstituut NIOZ, wordt momenteel onderzoek gedaan naar meer natuurlijke manieren van kustbescherming in combinatie met conventionele dijken.

Credits: NIOZ, Zhengchang Zhu

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.