Credits: Rijksoverheid

Het RIVM weet wat Nederland eet

Wat we eten en hoe ons voedsel geproduceerd wordt, is van grote invloed op onze volksgezondheid en het milieu. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft de feiten en cijfers over het huidige voedingspatroon in Nederland. En de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid hiervan. Het RIVM meet bijvoorbeeld met de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling) wat we eten in Nederland. Dit gebeurt al sinds 1987.

Naar de website

Naam organisatie

Soort activiteit

Overige

Doelgroep

Kinderen 8 - 14 jaar, Jongeren 14 - 18 jaar, Alle leeftijden - activiteiten ook geschikt voor ouders en grootouders

Website

Ga naar de website

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is initiatiefnemer van Weekend van de Wetenschap.