Donders Labs: Baby & Child Research Center (ENG)

Begrijpt mijn baby mij? Hoe leren kinderen praten? Wat heeft een kind nodig voor een gezonde ontwikkeling? In het Baby & Child Research Center worden dit soort onderwerpen onderzocht. Ontwikkelingsneurowetenschappers bestuderen de taal-, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en hun gezondheid tijdens de eerste zes levensjaren. Ook onderzoeken zij welke factoren hierop van invloed zijn, zoals het welbevinden van zwangere vrouwen en kinderopvang.

Credits: Radboudumc

Naam organisatie

Soort activiteit

Rondleiding

Doelgroep

Alle leeftijden - activiteiten ook geschikt voor ouders en grootouders