Verstreken: Bezoek het waterschapslaboratorium (2019)

Wil je een kijkje nemen bij het werk dat het Waterschap Hunze en Aa’s doet? Of een rondleiding krijgen in het laboratorium? Kom dan naar deze open dag, met activiteiten voor jong en oud.

Credits: via Waterschap Hunze en Aa's

Het laboratorium onderzoekt watermonsters. En niet alleen watermonsters, ook monsters van bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater of van waterbodems gaan naar ons lab. Saai? Zeker niet. Ook jij kunt in het laboratorium duiken met de volgende activiteiten. De open dag is geschikt voor kinderen. Zij krijgen een echte, witte laboratoriumjas aan en kunnen proefjes doen.

Waarom is het laboratorium belangrijk? De monsternemers halen het hele jaar door water uit een plas, sloot of kanaal voor onderzoek. Zo stellen de analisten de kwaliteit van zwem- oppervlakte- en afvalwater vast. Als er vreemde stoffen in het monster zitten, wordt snel gekeken waar ze vandaan komen en hoe ze voorkomen kunnen worden. Onze monsternemers staan niet alleen langs de waterkant.

Ze komen ook bij sommige bedrijven voor de controle van bedrijfsafvalwater. Zo toetsen we de vergunningsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater. En het laboratorium onderzoekt het slib op de waterbodem. Met name bij baggerprojecten moeten we weten wat de kwaliteit van het slib is. Dit is van belang voor de verwerking ervan. Is het verontreinigd, dan moet het afgevoerd worden. Zo niet, dan kunnen we het eventueel laten drogen en hergebruiken. Zo zie je dat het laboratorium een belangrijke plek is voor de waterhuishouding in Nederland. Meer weten? Tijdens de open dag zie je hoe het lab gebruikt wordt.

Naam organisatie Waterschap Hunze en Aa’s
Soort activiteit Excursie / Rondleiding, Open dag, Workshop
Doelgroep Kinderen, Jongeren, Volwassenen, Familie
Prijs gratis
Openingstijden 5 oktober 2019: 10:00 - 14:00 uur
Adres Waterschap Hunze en Aa's, laboratorium
Aquapark 1
9641PJ Veendam
Deel deze activiteit
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.