Willen we meer of minder toezicht?

Toezicht, we worden er soms gek van. Wat is toezicht? waar komt het vandaan en kunnen we er ook zonder? Aan de hand van actuele voorbeelden neemt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter het fenomeen toezicht onder de loep.

Naar de website

Toezicht op de naleving van wet- en regelgeving waarborgt de veiligheid van producten, de betrouwbaarheid van diensten en beschermt tegen risico’s. Toezichthouders zijn nodig om de risico’s te bepalen in onze complexe wereld: of het nu gaat om voedselveiligheid, kwaliteit van gezondheidszorg, nucleaire veiligheid of financiële producten.

We leven in een periode waarin regulering in toenemende mate het voornaamste sturingsmiddel van de staat is. Privatisering en decentralisatie van overheidstaken, gaan niet gepaard met minder, maar met méér regulering.

Maar wat betekenen deze veranderingen voor ons leven? En moeten we er wel blij mee zijn? Deze en andere vragen komen aan bod.

Aanmelden

Aanmelden voor deze lezing kan via de website.

Locatie

Z-gebouw
Zaailand 106
8911BN Leeuwarden

Datum en tijd

6 oktober 2018: 15:00 - 15:45 uur
Credits: Pixabay, Pexels via CC0

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.