Verstreken: Hoe meet je de luchtkwaliteit? (2018)

Tijdens een excursie naar één van de meetstations van de GGD Amsterdam leer je hoe de gezondheidsdienst de luchtkwaliteit en fijn stof in de lucht meet.

Credits: GGD Amsterdam

Het automatisch luchtmeetnet Amsterdam bestaat momenteel uit 5 straatstations en 7 achtergrondstations verspreid over de stad. Straatstations geven een beeld van de gehaltes fijn stof zoals die worden gemeten in drukke straten. Stadsachtergrondstations geven de achtergrondconcentraties in Amsterdam weer, zoals deze zich in (woon)wijken, parken en achtertuinen voordoen.

Op weg naar het meetstation (1 van de straatstations in de buurt van de GGD) kun je met een handmeter zelf een idee krijgen van de luchtkwaliteit en zien wat de invloed van passerend verkeer hier op is.

Bijzonderheden

Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de excursie aanwezig bent

Aanmelden

Voor deze activiteit is aanmelden verplicht via de website. Maximaal 15 deelnemers.

Let op: de excursie van 13:00 uur is VOL

Naam organisatie GGD Amsterdam
Soort activiteit Excursie / Rondleiding
Doelgroep Kinderen, Jongeren, Volwassenen, Familie
Prijs gratis
Openingstijden 7 oktober 2018: 13:00 - 15:00 uur
Adres GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Website Ga naar de website
Deel deze activiteit
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.