De invloed van ruimte op prestaties

Waarom zijn sommige plekken fijn om te zijn, en anderen niet? Waar kan jij het beste werken? Als je in een kamer staat, ervaar je die met al je zintuigen. Leer over de invloed die je zintuigen en hersenen hebben op productiviteit in deze lezing.

Naar de website

Veel van de informatie over een ruimte verwerken onze hersenen zonder dat we dat door hebben. Er is veel onderzoek gedaan naar aspecten van de ruimtelijke omgeving die onze gezondheid en welbevinden beïnvloeden.

Promovendus Siebren Baars deelt de wetenschappelijke kennis op dit vakgebied en belooft je dat je na deze lezing met heel andere ogen tegen ruimte aankijkt.

Over de spreker

Siebren Baars is docent Bouwkunde aan de NHL Stenden hogeschool en PhD onderzoeker aan de TU Eindhoven, met een promotieonderzoek naar de wisselwerking tussen de psychosociale leeromgeving en de fysieke leeromgeving. Siebren heeft als architect vele scholen ontworpen en praktijkonderzoeken naar schoolgebouwen uitgevoerd en begeleid.

Aanmelden

Aanmelden voor deze lezing kan via de website.

Locatie

Z-gebouw
Zaailand 106
8911BN Leeuwarden

Datum en tijd

6 oktober 2018: 16:00 - 16:45 uur
Credits: Stokpic, Pixabay via CC0

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland.