Verstreken: Online UNESCO masterclass (2016)

Op 30 september actief meeluisteren, maar vooral ook mee chatten tijdens de Masterclass van UNESCO: ‘Duurzame ontwikkeling in een kennisdemocratie’.

Credits: Nederlandse UNESCO Commissie

Op 30 september 2016 vindt de online UNESCO masterclass ‘Duurzame ontwikkeling in een kennisdemocratie’ plaats. Roel in ’t Veld, UNESCO-leerstoelhouder aan Tilburg University en voormalig bijzonder hoogleraar hybride organisaties aan de Open Universiteit, gaat in op de invloed die de burger via de sociale media heeft, op besluitvorming voor duurzame ontwikkeling. De Open Universiteit maakt de live uitzending, opname van en meechatten tijdens de masterclass mogelijk.

De digitale samenleving
Deze UNESCO masterclass sluit aan bij het Weekend van de Wetenschap dat 1 en 2 oktober 2016 wordt georganiseerd. In het kader hiervan vinden bij de Nederlandse universiteiten rond dit weekend publieksevenementen plaats, met als thema ‘de digitale samenleving’.
Via sociale media kunnen burgers politici of bestuurders direct aanspreken, kennis delen en zo besluitvorming, nodig voor duurzame ontwikkeling, beïnvloeden. Roel in ’t Veld gaat in op vraagstukken als: Wat is de invloed van deze ‘kennisdemocratie’, waar liggen kansen voor duurzame ontwikkeling en kan burgerparticipatie beter benut worden? Meer informatie over deze masterclass staat op de website van de Nederlandse UNESCO Commissie.

Samenwerking met OU
De UNESCO masterclass vindt plaats in samenwerking met de Open Universiteit en is onderdeel van een serie online UNESCO masterclasses over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Voor deze masterclasses worden de digitale media uit het onderwijs van de Open Universiteit gebruikt. Uitzending en opname van de masterclasses vindt plaats bij de OU in Heerlen.
OU-hoogleraar Paquita Perez, UNESCO leerstoelhouder Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs, verzorgde in juli 2016 de online UNESCO masterclass over duurzaamheid en leren, die teruggekeken kan worden. En OU-hoogleraar Open Education, Marco Kalz, zal dit jaar ook een UNESCO masterclass verzorgen.

Aanmelden

Wil je meechatten? Dan moet je je eerst registreren. De live uitzending van de masterclass kun je gratis volgen. Voor deelname aan de chatsessie met de expert, is het nodig om vooraf te registreren. Dat kan via de website van de Open Universiteit.

Naam organisatie Open Universiteit
Soort activiteit Lezing / Debat
Doelgroep Volwassenen
Prijs gratis
Openingstijden 30 september 2016: 13:00 - 14:00 uur
Adres Deze activiteit is online te bezoeken
Deel deze activiteit
Het landelijke Weekend van de Wetenschap, georganiseerd door NEMO, wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.